Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

youwillneverfindme
15:42
3866 9171
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 23 2017

youwillneverfindme
18:28
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viatylkotobie tylkotobie

March 21 2017

youwillneverfindme
15:45
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viamuchless muchless
youwillneverfindme
15:43
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viadusz dusz
youwillneverfindme
15:42
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
Reposted fromalmostlover almostlover viatroubles troubles

March 17 2017

youwillneverfindme
15:45
4185 b75f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
youwillneverfindme
15:45
3305 897c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
youwillneverfindme
15:44
Reposted frombluuu bluuu viahomczi homczi

March 15 2017

youwillneverfindme
11:53
6744 d0a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomczi homczi
youwillneverfindme
11:52
2074 3bed
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
youwillneverfindme
11:32
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viahomczi homczi

March 14 2017

21:09
9263 779e
Reposted fromhelterskelter helterskelter viahomczi homczi
youwillneverfindme
21:08
6829 c17e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomczi homczi
youwillneverfindme
21:07
4398 a56c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
youwillneverfindme
19:37
6841 2862
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
youwillneverfindme
17:55
9518 8abf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
youwillneverfindme
17:24
5738 75ba
Reposted fromClary Clary via28mm 28mm

March 09 2017

youwillneverfindme
17:11
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan via28mm 28mm

March 08 2017

youwillneverfindme
23:53
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh

March 06 2017

youwillneverfindme
23:32
6333 c3e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl