Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

youwillneverfindme
18:15
9801 0959 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomczi homczi
youwillneverfindme
17:11
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki vialiteratka literatka
youwillneverfindme
17:11
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialiteratka literatka
youwillneverfindme
17:08
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialiteratka literatka

June 21 2017

youwillneverfindme
21:08
Ale musisz też mieć gdzie wracać. To może być człowiek, kamień, las, miasto lub rodzinny kąt. Rym lub ołtarz. Ścieżka w parku lub wspomnienie jednej chwili w życiu. Jakikolwiek serdeczny aspekt twojej egzystencji, materialny lub niematerialny, fizyczny lub psychiczny, będący opoką, niczym matka dla dziecka, które może przybiec do niej z drugiego pokoju czy z podwórka, i przytulić się, wciskając głowę między fałdy jej spódnicy, żeby poczuć przynależność. Na tym właśnie polega wolność, bo kotwica daje gwarancję azylu, daje schronienie przed szaleństwem dotykającym ludzi wyzutych z przynależności. Człowiek się oddala, błądzi, krąży, szuka celu, wchodzi i wychodzi, jest niżej, wyżej, obok, między, nad i pod — jest wszędzie, lecz ma za plecami kolebkę duchową. W przeciwnym razie człowiek jest nigdzie.
W. Łysiak, "Kielich"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viate-quiero te-quiero
youwillneverfindme
21:08
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee via28mm 28mm
youwillneverfindme
21:07
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
youwillneverfindme
20:15
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viadancingwithaghost dancingwithaghost
youwillneverfindme
13:05
5449 c5c4 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomczi homczi
youwillneverfindme
13:05
2391 95a6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomczi homczi

June 20 2017

youwillneverfindme
11:40
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiamdreamer iamdreamer

June 19 2017

youwillneverfindme
22:38
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viainvissiblee invissiblee

June 11 2017

youwillneverfindme
20:10
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via28mm 28mm
youwillneverfindme
20:00
Zapominała go cierpliwie i pokornie.
Walcząc nieustannie ze wspomnieniami.
— 'Ślady', Zapominanie
Reposted fromjanusz-wisniewski janusz-wisniewski via28mm 28mm

June 10 2017

youwillneverfindme
22:06
Reposted frombluuu bluuu
youwillneverfindme
22:06
youwillneverfindme
21:17
A jednak przy każdej niepewności tkwi odrobina nadziei, z której nie potrafisz zrezygnować.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata via28mm 28mm
youwillneverfindme
21:13
Nie mamy wpływu na myśli innych, czasem nawet gdy bardzo się staramy, nie zmienimy tego co siedzi w ich głowie.
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte
youwillneverfindme
21:11
Nie chodzi o to, jakie kto sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze się czuć w czyimś towarzystwie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea via28mm 28mm
21:11
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viainvissiblee invissiblee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl