Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2019

youwillneverfindme
17:04
8270 9de9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiischa miischa
youwillneverfindme
17:03
7894 f045
Reposted fromkarahippie karahippie via28mm 28mm
youwillneverfindme
17:02
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
youwillneverfindme
17:02
I ogarnęła mnie wdzięczność za to, że przyjaźnię się z kimś, kto często rozumie mnie lepiej niż ja sama.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via28mm 28mm
youwillneverfindme
17:01
Reposted fromshakeme shakeme via28mm 28mm
youwillneverfindme
17:01
Reposted frombluuu bluuu
youwillneverfindme
17:00
Reposted frombluuu bluuu

August 24 2019

youwillneverfindme
18:53
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii, to rzadkość.
— Słowem w sedno
Reposted fromniewychowana niewychowana viacannellle cannellle
youwillneverfindme
16:51
3011 3e28 500
Reposted fromyannim yannim viapengin pengin
youwillneverfindme
16:49
nasza pierwsza kawa miała smak przeznaczenia jakoś tak drżała porcelana przy ludziach jak kruche serce
nasza druga kawa miała smak marzeń i pragnień tak szybko po kamieniach na wąskim spacerze kamienice zaglądały nam w oczy kiedy liczyło się szczęście na palcach
nasza trzecia kawa smakowała gniewem rozczarowaniem ust odpychaniem lata do końca okna z widokiem na komin
nasza ostatnia kawa była jak rozpacz nie czasem powrotu jak przeciąg pozamykała drzwi na klucz
- Kaja Kowalewska / City (Chaos i inne piętra)
Reposted fromemotionaldrugs emotionaldrugs
youwillneverfindme
16:46
  Jeśli jest miłość, blizny po ospie są tak ładne jak dołki w policzkach.
— Stephen King
Reposted fromIriss Iriss viaweruskowa weruskowa
16:30
0756 2df0
Reposted fromunco unco viarudelubie rudelubie
youwillneverfindme
16:27
Reposted fromshakeme shakeme viamirabilia mirabilia
youwillneverfindme
16:27
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
youwillneverfindme
16:26
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
youwillneverfindme
16:26
Nie konieczność, ale przypadek ma w sobie czar. Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona świętego Franciszka z Asyżu. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viatakatambasienka takatambasienka
youwillneverfindme
16:18

July 21 2019

youwillneverfindme
17:10
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
youwillneverfindme
17:10

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger

June 02 2019

youwillneverfindme
12:48
Kiedy stoimy z boku, łatwo myśleć, że gdyby ktoś nas krzywdził, odeszlibyśmy od niego bez zastanowienia. Łatwo powiedzieć, że nie moglibyśmy kochać kogoś, kto nami poniewiera. To nie my czujemy miłość do tej osoby.
— Colleen Hoover
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialiteratka literatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl