Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

youwillneverfindme
21:29
1599 073b
21:28
7027 8818 500
Reposted fromerial erial viadancingwithaghost dancingwithaghost
youwillneverfindme
21:25
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
youwillneverfindme
20:51

Ale prawda wygląda tak, że czuję się bardziej wolna z nim, niż wtedy, kiedy byłam sama.
Przy nim czuję się bardziej sobą niż bez niego. Może tak wygląda prawdziwa miłość

— Emily Griffin - Coś pożyczonego
Reposted fromyourtitle yourtitle viaforeveryoung foreveryoung
youwillneverfindme
20:50
9690 1de2 500
Reposted fromyannim yannim via28mm 28mm
youwillneverfindme
20:50
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia via28mm 28mm
youwillneverfindme
20:49

 

Masz coś w sobie, co nie pozwala mi Cię skreślić,
chodź dziś myślę o Tobie tylko w czasie przeszłym.

— a o przeszłości powinno się zapomnieć.
Reposted fromsorrisoartificiale sorrisoartificiale via28mm 28mm
youwillneverfindme
20:28
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadobby dobby
youwillneverfindme
16:49

January 26 2020

youwillneverfindme
15:19

January 16 2020

youwillneverfindme
21:31
1907 6401 500
Reposted frommiischa miischa

December 01 2019

youwillneverfindme
14:43
7027 17e9
Reposted frommiischa miischa
youwillneverfindme
14:43
7567 eeac
Reposted frommiischa miischa

November 15 2019

youwillneverfindme
20:26

September 26 2019

youwillneverfindme
17:04
8270 9de9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiischa miischa
youwillneverfindme
17:03
7894 f045
Reposted fromkarahippie karahippie via28mm 28mm
youwillneverfindme
17:02
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
youwillneverfindme
17:02
I ogarnęła mnie wdzięczność za to, że przyjaźnię się z kimś, kto często rozumie mnie lepiej niż ja sama.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via28mm 28mm
youwillneverfindme
17:01
Reposted fromshakeme shakeme via28mm 28mm
youwillneverfindme
17:01
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl